Ukwaziswa kwemveliso, ufakelo, ukusetyenziswa kunye namanye amaxwebhu ahambelana noko