Mahsulotni tanishtirish, o'rnatish, ishlatish va boshqa tegishli hujjatlar