Úvod, inštalácia, použitie a ďalšie súvisiace dokumenty