Продукцияны киргизүү, орнотуу, колдонуу жана башка тиешелүү документтер