პროდუქტის წარდგენა, ინსტალაცია, გამოყენება და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები